Tisztelt Pályázók!

Ezúton tesszük közzé a 2022. június 20-i határidőig érkezett kérdésekre a válaszokat, amelyeket eljuttatunk e-mail-ben a kérdések feltevőin kívül a 2022. június 29-ig regisztráltak számára is.

A felmerült kérdések kapcsán négy dologra szeretnénk felhívni a pályázók figyelmét.

Titkosság

Minden pályázót arra kérünk, hogy a postára adott pályázati anyagok összeállításánál fokozottan ügyeljen a titkosságra, azaz semmilyen, a pályázó kilétére vonatkozó információ nem szerepelhet a pályázati anyagokon. A pályázati adatlapot lezárt borítékban kérjük a pályázati anyaghoz csatolni.

Kizárás

A pályázat titkos, ezért a benyújtott pályamunkákat tartalmazó borítékokat csak a zsűrizés napján a bíráló bizottság jelenlétében bontjuk fel. Emiatt a benyújtott pályázatok esetleges hiányosságait nem tudjuk bepótoltatni, hiszen így fény derülne a pályázó személyére. Kérjük, ügyeljen arra, hogy a pályázati kiírás feltéteknek eleget téve, a pályamunkákat hiánytalanul küldjék be!

Tervezői jogosultság/építészhallgatói jogviszony

Tekintettel arra, hogy az ötletpályázaton nyertes épületek megvalósításának, azok esetleges későbbi megrendelői igényre és építési helyszínre szabása után nem lehet akadálya, így gyakorló építészek esetén, a pályázaton való indulás feltétele az épület megtervezéséhez szükséges tervezői jogosultság.

Hallgatói kategóriában pályázók esetén hallgatói jogviszony igazolása szükséges.

Szeretnénk felhívni az építészhallgató pályázók figyelmét arra, hogy a lezárt borítékban, a pályázati űrlap mellé csatolják a hallgatói jogviszonyról szóló igazolásukat is! Amennyiben csapatban pályáznak, úgy minden hallgató hallgatói jogviszony igazolását helyezzék a borítékba!

Amennyiben az építészhallgató bármely okból szünetelteti a tanulmányait, ebben az esetben a szüneteltetés tényéről szóló igazolást helyezzen el az adatlap mellett a lezárt borítékban!

Pályázat benyújtása csapatban

Pályázni nem csak egyedül, hanem párban, csapatban is lehet. Amennyiben építész kategóriában a pályázatot nem egyedüli tervezőként jegyzi a benyújtó, hanem párban/csapatban, úgy szükséges, hogy a tervezőtársak között legyen az épület megtervezésére megfelelő jogosultsággal rendelkező építész. A pályázatot azonban a csapat bármely tagja, akár a tervezői jogosultsággal nem rendelkező csapattag is beküldheti.

Alább olvashatók a 2022. június 20-ig érkezett kérdések és válaszok

Az lenne a kérdésem a pályázattal kapcsolatban, hogy a tervlapokat milyen formátumban kell a postázandó anyagba csatolni (A4-re hajtogatva, tekercselve, stb.)?

A pályázati anyaghoz a tervlapokat A4 méretűre kérjük hajtani. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a pályázati anyagokat jól záródó borítékba helyezzék el és minden anyag esetében ügyeljenek a titkosságra!

A kiírás 2.3 pontjában 110-150 m2 nettó alapterület esetén a 110 m2 a garázs nélküli maximum alapterület jelenti?

110-150 m2 közötti nettó alapterületű házterveket várunk, ahol a maximális 150 m2 nagyságú alapterület már foglalja magába a garázst is. 110 m2 alapterület az optimális garázs nélküli nettó alapterületet jelenti, de ettől el lehet térni, amennyiben az alaprajz megfelelő helyiségméreteket, helyiségkapcsolatokat tartalmaz.

Azt szeretném megkérdezni, hogy lehet-e ketten készíteni egy pályázati munkát? Illetve, amennyiben igen, akkor melyik kategóriában tudnánk pályázni, ha ez egyikünk most végezte el az MSC képzést, a másik, pedig szeptemberben kezdené a mester képzést, egy év kihagyással a BSC és MSC képzés között?

Természetesen a pályaművet ketten vagy akár többen, csapatban is elkészíthetik. Az adatlapon ebben az esetben, kérjük, jelöljék, hogy díjazás esetén milyen %-os arányban osztoznak a díjon! Amennyiben jogosultsággal rendelkező tervezőtársat is bevonnak a csapatba, úgy szakmagyakorló építész kategóriában, jogosultság nélküli frissdiplomás tervező, azaz az elmúlt 12 hónapban szerezte meg a diplomáját, és hallgatói tervezőtárs esetén azonban építészhallgatói kategóriában tudják a pályázatot benyújtani.

Fontos tehát, hogy amennyiben építész kategóriában nyújtanak be pályázatot, a tervezőcsapatban legyen jogosultsággal rendelkező tervező!

Ha valamilyen okból kizárják a pályázót, akkor arról kap-e értesítést és indoklást?

Amennyiben bármilyen okból a pályázó munkája kizárásra kerül, arról a pályázót a bírálatot követően e-mail-ben értesítjük. További információ a kiírás 1.8.2. pontjában.

Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a pályázat titkos, ezért a pályázatokat csak a zsűrizés napján a bíráló bizottság jelenlétében bontjuk fel. A pályázati adatlapokat pedig csak a döntés megszületése után nyitjuk ki. Ezért a pályázat esetleges hiányosságait pótoltatni nem tudjuk. Kérjük, a pályázati anyag összeállításánál ügyeljen, hogy a feltételeknek eleget téve, hiánytalanul állítsa össze a pályázati anyagot!

2.4 A javasolt helyiség listán felül bekerülhet-e a tervezési programba szolgáltatói funkció? Pl. otthoni munkavégzés céljából kialakított gyógytorna végzésére alkalmas helyiség?

A javasolt helyiséglistán kívül a tervezési programba bekerülhet mind a dolgozó szoba, mind pedig az otthoni munkavégzés céljára kialakított helyiség is, ügyelve az élhető helyiségkiosztásra és a helyiségek megfelelő méretére.

3.1.9 Betervezett Leier termékek listája - Felsorolás jelleggel vagy m2/db mennyiségkimutatás formájában is?

Kérjük, hogy a betervezett Leier termékek listáját tartalmazza a benyújtott pályázati anyag. Előregyártott elemek esetében m2, tetőfedő anyag esetében m2, térkő esetében db vagy m2, Durisol falazó anyag esetében m2. Ettől természetesen el lehet térni, ahol indokolt a felhasznált termék mennyisége megadható folyóméterben vagy darabban is.

3.1.9 Beépítésre kerülő egyéb termékek listája - Márka, típus feltüntetése szükséges? Mennyiségkimutatás szükséges? pl. nyílászárók vagy homlokzatburkolat esetén

A beépítésre kerülő egyéb, nem Leier termékek esetében nem szükséges gyártó feltüntetése. A pályázat feltétele, hogy megújuló energiákat felhasználó, fenntartható, környezettudatos épülettervek szülessenek. Ezért arra kérjük a pályázókat, hogy ezek megvalósításához a legfontosabb épületszerkezeti elemek anyagok teljesítményét határozzák meg, ahogy azt egy valós megbízás esetén szükséges.

Természetesen ettől el lehet térni és fel lehet tüntetni a gyártót és az építőanyagok típusát más, a pályázó által fontosnak tartott építőanyagok, műszaki megoldások esetében is.

3.2.1 - 3 db A1 tervlap - Fejléces műszaki tervlap szükséges vagy lehet „színes” tabló jellegű lapok?

A benyújtásra kerülő 3 db A1 méretű tervlap építész pályázat esetén benyújtható műszaki tervlap és színes tabló jellegű tervlap is. Akármelyik megoldás mellett döntsön, szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a benyújtott anyagokon a zsűri számára egyértelműen ábrázolja az elképzelését. Kérjük, ezek benyújtásánál és összeállításánál is ügyeljen a titkosságra!

5.2 - Alkalmazott tervezőként dolgozom, de Természetes személyként kívánok pályázni egyedül. Ekkor a Cím esetén az otthoni bejelentett címem szükséges? A munkahely esetében, ekkor mit tűntessek fel?

Amennyiben természetes személyként pályázik az Építész Kamaránál nyilvántartott címet (lakcímét) szükséges feltüntetni. Mivel Ön a munkahelyétől függetlenül, magánszemélyként pályázik, ezért ebben az esetben a munkahelyét nem szükséges megadnia.

Ha a szakági tervező nem kívánja nevét feltűntetni vagy ha feltűntetésre kerül, de nincs igénye a pályadíjból való részesedésre, ebben az esetben az üres sor vagy a 0 % elfogadható abban a cellában?

Ha a szakági tervező nem kívánja a nevét szerepeltetni a pályázati anyagban, illetve az esetleges azt követő kommunikációban, továbbá a díjazásból sem kér részesedést, ebben az esetben nem szükséges kitölteni ezt részt.

Afelől érdeklődnék, hogy építész pályázati kategóriában BSc. végzettséggel, kamarai tagság és tervezői jogosultság nélkül van-e lehetőségem indulni, vagy mindenképp szükséges ezen feltételek teljesülése?

A pályázat benyújtásához tervezői jogosultság szükséges. Amennyiben Ön nem rendelkezik tervezői jogosultsággal, a pályázat benyújtható párban/csapatban, így lehet a benyújtók között olyan, aki megfelelő tervezői jogosultsággal rendelkezik. Amennyiben a bevont jogosultsággal rendelkező építész, az tervek ellenőrzésén túl tevőlegesen nem vett részt azok elkészítésében, és a felek így állapodnak meg, akkor az esetleges díjazásból való részesedése lehet 0%.

Bsc. végzettségem mellett folytatom építész Msc. tanulmányaimat, azonban képzésemet jelenleg szüneteltetem. Afelől érdeklődnék, hogy passzív tanulmányi státusz mellett van-e lehetőségem az építészhallgatói pályázati kategóriában indulni, vagy mindenképp aktív státusz szükséges?

Az építészhallgatói kategóriában a Bsc. végzettség mellett a képzés szüneteltetése, azaz passzív státusz esetén is be tudja nyújtani. Kérjük, az erről szóló igazolást ne feledje a lezárt borítékban a pályázati adatlap mellé csatolni!

FIGYELEM!

A pályázat benyújtásának feltétele a www.hazatdegyorsan.hu/regisztracio oldalon történő regisztráció. Kérjük, amennyiben pályázik, ne felejtse el regisztrációját!

A pályázat titkosságának védelmében a pályázati anyagokat a kiírás szerint postai úton várjuk a

Build-Communication Kft. 2040 Budaörs, Szabadság út 117. A épület fszt 6. címen.

A pályázat további feltételeiről tájékozódjon a kiírásban!